Welkom bij bmedi

uw leverancier van medisch materiaal

Privacy & cookies

Gebruiksvoorwaarden


Deze website is eigendom van bmedi – Copyright 2013. De toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de volgende Gebruiksvoorwaarden (GV). Bij toegang tot of gebruik van deze website aanvaardt u de Gebruiksovereenkomst. Wanneer u de GV niet aanvaardt, hebt u geen toegang tot deze website.
Auteursrecht
De volledige inhoud van deze website is eigendom van bmedi en is bijgevolg auteursrechtelijk beschermd. Deze inhoud mag in geen geval noch zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bmedi worden gekopieerd, behalve voor niet-commercieel, individueel gebruik en mag ook daarna niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier verspreid. Uitgezonderd zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag u de informatie, teksten of documenten op deze website volledig noch gedeeltelijk kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verzenden via elektronische weg of op papier, noch afgeleide werken creëren op basis van zulke beelden, teksten of documenten. Elke kopie van dit document, of deel ervan, moet deze vermelding van auteursrechtelijke bescherming bevatten evenals alle andere vermeldingen betreffende eigendomsrechten.
Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn alle productnamen handelsmerken van bmedi. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en houdt een schending in van de wetgeving op het gebied van auteursrecht en handelsmerken.
Schade
Bij toegang tot deze website stemt u ermee in om bmedi te vergoeden voor alle schade als gevolg van de schendingen door u van deze GV.
Inhoud
Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Bmedi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder indirecte of bijkomende schade, die het gevolg is van de toegang tot, het gebruik van deze website, of het onvermogen om deze website te gebruiken of fouten in of weglatingen van de inhoud ervan. Bmedi wijst alle verantwoordelijkheid af voor zowel de inhoud als de aard van websites van derden die aan deze website is gekoppeld.
Wetgeving
Deze Gebruiksovereenkomst en uw gebruik van de website vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen die het gevolg zijn van deze Overeenkomst moeten voor de rechtbanken en hoven van Brussel worden behandeld.
Slotbepalingen
Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft deze bepaling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. Bmedi behoudt zich het recht voor om de GV en de inhoud van de website op elk ogenblik te updaten.


Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via e-mail: info@bmedi.be .

 

winkelmandje aan het laden..